SvenskaPortal för eleven

Samtliga elever får personliga konton som läraren lägger upp. Med dessa konton kan eleven logga in i portalen både under skoltid och hemifrån.

SvenskaPortal täcker stora delar av läroplanen för årskurs 1-4 i svenska. Tjänsten kan dock användas av både äldre eller yngre elever för att få extra uppgifter eller repetition.

Det finns fyra nivåer som är tänkta att representera åk 1-4. Nivåerna har en rad övningar där eleven får färdighetsträna olika moment i svenska.

Upplästa uppgifter

Texterna till uppgifterna i Svenskaportal läses upp för eleven.

Läxor

Eleven kan få läxor av sin lärare som då dyker upp i en speciell flik. Dessa läxor kan sedan göras hemma eller i skolan.

Spelifierat lärande

Som ett incitament till att arbeta med uppgifterna så finns det en rad spelifierade element i SvenskaPortal. Ju fler övningar eleven gör desto högre "level" får hen. Detta låser i sin tur upp nya figurer att välja mellan. Genom att genomföra lösa uppgifter får eleven nya (digitala) monsterkort att samla på.