Spelifierat lärande

Dokumentation | den 1 januari 2015 | Andreas Wiklund

Spelifierat lärande (gamificiation) är ett sätt att locka elever till lärande. Genom att använda element såsom poängsamlande, låsa upp belöningar, stiga i nivåer så ökar det elevernas motivation. Många av dessa mekanismer är eleverna redan bekanta med från spelvärlden.

Följande är våra inslag av Spelifierade elemement

Level och XP

Elever har en XP (eXPerience) som är elevens poäng och en Level som är elevens nivå. Eleven belönas med XP för varje genomförd uppgift. När tillräckligt mycket XP samlats ihop ökar Level en nivå.

Avatarer

Avataren är elevens egen figur/alter ego i portalen. Eleven väljer själv hur denna ska se ut genom att välja färg på hår, hud och ögon. Samt vilka kläder och utrustning den ska ha på sig. Eleven får ett nytt avatar-tillbehör varje gång hen

  • Levlar upp (gjort tillräckligt många uppgifter för att ha nått en ny Level/Nivå)
  • Gör en uppgift som har en present-ikon på sig
  • Låser upp dagens present genom att göra 8 st uppgifter

Samlarkort

Samlarkort som eleven får varje gång hen gör en uppgift med presentikon eller levlar upp.

Hantera tillgång till spelifierade element

Vid behov går det att justera elevernas tillgång till spelifierade element. Detta görs då på klassnivå. Via menyalternativet Klasser -> Ändra går det att välja tre nivåer av spelifiering.

  • Samtliga - Alla spelifierade element är aktiverade.
  • Vissa - Avatarer är inaktiverade men samlarkort är tillgängliga för elever.
  • Inget - Inga spelifierade element är tillgängliga för elever.