Grupp- och klasshantering

Dokumentation | den 14 oktober 2019 | Andreas Wiklund

Grupper och klasser är två sätt att organisera elever. En elev har alltid en koppling till en klass, eleven kan dock ha koppling till obegränsat antal grupper.

Via Klassväljaren uppe i vänstra hörnet kan du välja aktuell klass eller grupp att arbeta mot.

Efter du valt ett alternativ så är denna din grupp eller klass nu arbetar mot under menyalternativen Startsida, Elever, Resultatrapport, Realtid och Läxor. Dvs det är denna grupp eller klass elever som visas på dessa sidor.

Lägga till elever

För att skapa en ny elev måste du först välja en Klass i klassväljaren. Väljer du en Grupp i klassväljaren så kan du enbart lägga till redan existerande elever till denna grupp.

Skapa nya klasser/grupper

På sidan Klasser kan du skapa nya klasser. Observera att denna funktion enbart är tillgänglig för skol/volym-licenser. Klassrumslicenser har enbart tillgång till en klass.

På sidan Grupper kan du skapa nya grupper. Väljer du kryssrutan Privat så kommer denna grupp enbart vara synlig och tillgänglig för dig. Icke privata grupper kan samtliga administratörer se.