Flytta elever mellan klasser och licenser

Dokumentation | den 14 april 2018 | Andreas Wiklund

Från sidan Elever finns det två typer av flytt av elever.

Flytta elev till klass

Denna funktion är till för att flytta en elev från en klass till en annan klass som ligger under samma licens/konto.

 1. Välj Elever från menyn.
 2. Kryssa för de elever du vill flytta till en annan klass.
 3. Välj knappen Flytta till klass.
 4. Välj i dialogrutan vilken klass du vill flytta de valda eleverna till.
 5. Eleverna är nu flyttade.

Flytta elev till annan licens eller konto

Den här funktionen är till för flytt av elever från en licens till en annan licens/konto. Vilket kan vara bra om tex elever har bytt skola.

Lärare A gör följande.

 1. Välj Elever från menyn.
 2. Kryssa för de elever du vill flytta till en annan licens/konto
 3. Välj knappen Flytta till annan licens
 4. Bekräfta i dialogrutan att du vill flytta eleverna. Du får nu en flyttkod som du ska spara.
 5. Ge/skicka flyttkoden till lärare B som är kopplad till den andra licensen.

Lärare B som har fått flyttkoden gör följande.

 1. Välj Elever från menyn.
 2. Välj knappen Hämta från annan licens.
 3. Skriv in flyttkoden du fått av lärare A
 4. Bekräfta flytten av eleverna.
 5. Eleverna är nu flyttade från lärare A licens till lärare B licens.