SvenskaPortal App

Nyhet | den 14 augusti 2019 | Andreas Wiklund

Vi har nu släppt SvenskaPortal som app i Apples App Store. Appen är kompatibel med samtliga iOS-enheter.

Appen innehåller elevdelen av SvenskaPortal. Lärare loggar fortfarande in via webbläsaren.